Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
BlueLackk

Element Ve Bileşik Arasındaki En Önemli Farklar Nedir

ELEMENT
Aynı Cins Atomlar İçerir
Kendisinden Daha Basit Maddeleri Ayrıştırmazlar.
BİLEŞİK
Farklı cins atomları içerir.
Kendisinden daha küçük ve farklı maddelere ayrışabilir.


Element Ve Bileşik Arasındaki En Önemli Farklar Resimleri

Element Ve Bileşik Arasındaki En Önemli Farklar Sunumları

Element Ve Bileşik Arasındaki En Önemli Farklar Videoları

Element Ve Bileşik Arasındaki En Önemli Farklar Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Element Ve Bileşik Arasındaki En Önemli Farklar Ek Bilgileri

 • 1
  8 ay önce

  Kimya, maddeyi ve maddenin çevreyle olan etkileşimi inceleyen ve araştıran bir bilimdir. Kimyada maddelerin birçok çeşidi bulunmaktadır. Maddeler saf olan ve saf olmayan maddeler olarak ikiye ayrılmaktadır. Saf olan maddeler de bileşikler ve elementler olarak ayrılmaktadır. Homojen ve saftırlar.
  Elementler ve bileşikler arasındaki farklar şu şekildedir:
  *Elementler sembollerle gösterilir, bileşikler formüllerle gösterilir.
  *Element daha basit maddelere ayrılmaz, bileşikler elementlere ayrılabilir.
  *Elementler aynı cins atomlardan, bileşikler farklı cins atomlardan oluşmuştur.
  Elementler aynı cins atomlardan oluşur. Bileşikler ise farklı cins elementler oluşur. Elementler bileşik oluştururken özelliklerine kaybederek yeni özellikler kazanırlar. Bu özellikler de ancak kimyasal ayrışma ile eski haline döner.
  -Elementler yapılarında tek çeşit atom bulundururlar. Bileşikler ise en az iki cins atom bulundurmalıdırlar.

  -Elementler doğada monoatomik yapıda veya moleküler yapıda bulunabilirler. Ancak bileşikler moleküler halde bulunurlar.

  -Elementler sembollerle gösterilirken bileşikler formülle gösterilirler.

  -Elementler herhangi bir yol ile daha basit bileşenlerine ayrılamazken bileşikler kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilir.

  Element ile Bileşik Arasındaki Farklar :


   

  Element aynı cins atomlardanbileşik ise farklı cins atomlardan oluşur.
  Elementkendinden daha basit maddelere ayrılamaz.Bileşikkendini oluşturan elementlere ayrılabilir.
  Elementleri sembollerlebileşikleri formüllerle gösterilir.
  Bileşiklerısı ve elektrik enerjisi ile kendisini oluşturan maddelere ayrıştırılabilirler

  Element ile Bileşik Arasındaki Benzerlikler :  Elementlerin Özellikleri :

  Sponsorlu Bağlantılar


  Kendi özeliğini taşıyan en küçük yapı birimleri atomlardır.
  Aynı cins atomlardan oluşurlar.
  Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar.
  Saf maddelerdir.
  Sembollerle gösterilirler.

  Bileşiklerin Özellikleri :

  Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin (atomları) özelliklerini göstermezler.
  Bileşiği oluşturan elementler (atomlar) kendi özelliklerini kaybederler.
  Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler.
  Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur.
  Bileşikler, kimyasal tepkimelerle oluşur ve kimyasal yollarla ayrılırlar.
  Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan oluşurlar.
  Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları vardır.
  Bileşikler saf ve homojen maddelerdir.
  Bileşikler formüllerle gösterilirler.
  Bileşiklerin en küçük yapı birimleri moleküllerdir.

   

  Elementlerden Bileşik Oluşturulması


  Saf maddeler,bileşikler ve elementler diye ikiye ayrılır.
  Tek cins atomdan yapılmış maddeye 'element' denir. Elementler kendisinden başka maddeye ayrılmazlar. Maddenin en küçük yapı taşı atom dur.

  Farklı cins atomların birleşerek oluşturdukları yeni maddeye bileşik maddedenir.Örneğin: 2Hidrojen + Oksijen = Su reaksiyonuna göre iki element birleşmiş bir bileşik madde (su) oluşmuştur. Bileşiklerin bütün özelliğini taşıyan en küçük parçasınamolekül denir.

  Element molekülü(O2,H2,N2 gibi) ve bileşik molekülü(H2O,NH3 gibi)diye ikiye ayrılır.

  Bileşiklerin özellikleri:
  1) Bileşiğin özelliği,kendisini oluşturan elementlerin özelliklerine benzemez.
        Fe     +     S       →      FeS 
   Demir        Kükürt         Demir sülfür 
  Mıknatıs          Su içinde        Mıknatıs çekmez,su içinde yüzmez 
    çeker                yüzer
   

  2) Bileşiği oluşturan maddelerin kütleleri arasında belirli bir sabit oran vardır.
  Ca + 1/2O2 → CaO 
  40 g     16 g         56 g
  Ca / O = 40 / 16 = 5/2 dir.

  3) Belirli bir erime,kaynama noktaları ve özkütleleri vardır.

  4) Bileşik,kendisini oluşturan elementlerin sembolleriyle gösterilir. Bileşiğin formülü elementlerin sayısını ve cinsini belirler.

  5) Bileşikler kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilirler.


  Element ile Bileşik Arasındaki Farklar
  1) Element aynı cins atomlardan,bileşik farklı cins atomlardan oluşur.
  2) Element,kendinden daha basit maddelere ayrılamaz.Bileşik,kendini oluşturan elementlere ayrılabilir. 
  3) Elementleri sembollerle,bileşikleri formüllerle gösteririz

   
  Elementlerle bileşiklerin benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayınız.
  – Elementler ve bileşikler saf ve homojen maddelerdir.
  – Elementlerin ve bileşiklerin en küçük yapı taşları atomlardır.
  – Elementler, fiziksel yada kimyasal yollarla kendinden başka maddelere ayrılmazken, bileşikler ise kimyasal yollarla kendinden daha küçük parçalara, kendini meydana getiren elemenlere ayrışabilir.
  – Elementlerin erime ve kaynama noktaları belirlidir. Bileşiklerin erime ve kaynama noktaları sabittir.
  – Elementlerin sabit öz kütleleri varken, bileşikler belli bir formül ile sabit kütle oranında bileşiği meydana getirirler.
   
  – Elementler homejen yapıdadır.
  – Elementler, simge ile, bileşikler formül ile gösterilir.
  – Doğada norma şartlar altında 3 halde bulunurlar.
  – Bileşiğin özellikleri, kendini meydana getiren elementlerin özelliklerinden çok farklı olabilmektedir. Su bir bileşiktir. Suyu bileşiğini meydana getiren hidrojen ve oksijen elementlerinden su bileşiğinin özelliiği çok farklıdır.
  – Bileşik farklı cins atomlardan meydana gelirken, element aynı cins atomlardan oluşmuştur.
  – Bileşikler çeşitli şekillerde, ısı ve elektrik enerjisi ile kendini  meydana getiren elementlere ayrılabilir.

  Karışım ve Bileşikler Arasındaki Farklar


  Karışımların ve Bileşiklerin Farklılıkları Nelerdir?
  Bileşikler


  Karışımlar  1-
  Atomlar (maddeler), kendi özelliklerini yani kimliklerini kaybederler.
  1-
  Atomlar (maddeler), kendi özelliklerini yani kimliklerini kaybetmezler.


  2-
  Maddeler belirli oranlarda birleşirler.
  2-
  Maddeler istenilen her oranda birleşirler.


  3-
  Yeni madde oluşur.
  3-
  Yeni madde oluşmaz.


  4-
  Atomlar arasında kimyasal bağlar bulunur.
  4-
  Atomlar arasında kimyasal bağlar bulunmaz.


  5-
  Kimyasal değişmeler sonucu oluşur.
  5-
  Fiziksel değişmeler sonucu oluşur.


  6-
  Formüllerle gösterilirler.
  6-
  Formüllerle gösterilmezler.


  7-
  Saf maddelerdir.
  7-
  Saf madde değillerdir.


  8-
  Homojen maddelerdir.
  8-
  Homojen ya da heterojen olabilirler.


  9-
  Erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları sabittir.
  9-
  Erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları sabit değildir.


  10-
  Kimyasal yollarla ayrılırlar.
  10-
  Fiziksel yollarla ayrılırlar.


  11-
  Öz kütleleri sabittir.
  11-
  Öz kütleleri sabit değildir.   Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin